ReadyPlanet.com
คลังสินค้าอัตโนมัติ เพื่อการจัดเก็บให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP article

  คลังสินค้าอัตโนมัติ สำหรับจัดเก็บให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP

 

สำหรับผู้ผลิตยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยตรงตามข้อกำหนดของ GMP เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ดังนั้น องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงได้แนะนำให้สถานประกอบการผลิตยารักษาโรคจะต้องถูกออกแบบและบรรลุข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • ลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น
 • ได้รับการรับรองการทำความสะอาดที่มีประสิทธิผล
 • หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนหรือก่อให้เกิดสิ่งสกปรกและฝุ่นผง
 • หลีกเลี่ยงผลกระทบในเชิงลบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ได้รับการรับรองการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิผล

Alec นำเสนอแนวทางของโลจิสติกส์สำหรับโรงงานผลิตยาโดยพิจารณาจากปัจจัยดังกล่าวเบื้องต้น

1. ลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นโดยบุคคล

การจัดการวัตถุดิบและงานที่ยังอยู่ระหว่างผลิต โดยใช้รหัสเฉพาะเจาะจงและอุปกรณ์อัตโนมัติเป็นหนทางหนึ่งที่สามารถลดข้อผิดพลาดของบุคคล

นับตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ, งานที่ยังอยู่ระหว่างการผลิต ไปจนถึงการคัดแยกผลผลิตขั้นสุดท้าย ระบบพาหนะลำเลียงวัสดุอัตโนมัติ (AGV) เป็นวิธีที่อำนวยความสะดวกในการที่จะเชื่อมต่อระหว่างกระบวนการโดยลดการปฏิสัมพันธ์จากบุคคล ไม่ว่าจะเป็น Laser-Guided AGV หรือ Magnetic-Tag Guided AGV จะทำให้พื้นที่ใช้งานเรียบและสะดวกต่อการทำความสะอาด

ASRS ยังได้จัดสรรพื้นที่จัดเก็บสำหรับงานที่ยังอยู่ระหว่างการผลิตเพื่อรอการเชื่อมต่อระหว่างกระบวนการ นับตั้งแต่ แกะ,หีบห่อ, บดเป็นผง, ร่อนละเอียด, ชั่งน้ำหนัก, อัดเม็ด, ผสม, อัดบีบ, เคลือบ, ตรวจเช็ค, พิมพ์ฉลากและบรรจุหีบห่อ โดยใช้แรงงานคนน้อยที่สุด

2. ได้รับการรับรองในการทำความสะอาด / หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดสิ่งสกปรกและฝุ่นผง

Alec ได้นำเสนออุปกรณ์ด้านขนย้ายวัสดุที่เหมาะสมกับข้อกำหนดสำหรับห้องปลอดฝุ่น ทั้งนี้เพื่อป้องกันฝุ่นสะสมและง่ายต่อการทำความสะอาด

 • ใช้วัสดุสแตนเลสสำหรับพื้นผิวอุปกรณ์ 
 • ใช้วัสดุเรซินสำหรับพื้นผิวสัมผัส
 • ที่ดักฝุ่นผงรอบๆ พื้นผิวสัมผัส
 • ฝาครอบอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
 • ระบบโซ่ที่ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นหรือน้ำมัน
 • ออกแบบเพื่อให้สามารถชำระล้างได้ฯลฯ

3. หลีกเลี่ยงการปนเปื้อน

เมื่อมีการใช้อุปกรณ์ขนย้ายวัสดุในหลายๆ พื้นที่ ดังนั้นในแต่ละพื้นที่จะถูกกั้นด้วย ประตูผ้าใบม้วนอัตโนมัติ ซึ่งจะถูกเปิดก็ต่อเมื่อมีพาเลทเข้าและออกเท่านั้น

4. ได้รับการรับรองในการบำรุงรักษา

GMP กำหนดให้เก็บบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับงานบำรุงรักษา เช่น อุปกรณ์ถูกใช้งาน/ตรวจสอบ/ซ่อมแซมครั้งล่าสุดเมื่อไร เป็นต้น

ระบบดั้งเดิมของ Alec ในการบริหารจัดการด้านบำรุงรักษา “DAGUARD” ก็ได้ตอบสนองการปฏิบัติงานหลัก 4 ประการ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการด้านงานบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 • แนะนำระยะเวลาในการบำรุงรักษาและตรวจเช็คอุปกรณ์
 • ประเมินอายุใช้งานของชิ้นส่วนอุปกรณ์
 • ตรวจวินิจฉัยระบบการทำงาน
 • จัดเก็บประวัติการบำรุงรักษา


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดคลังสินค้าอัตโนมัติ

คลังสินค้าอัตโนมัติ Automated Storage and Retrieval System-Unitload article
คลังสินค้าอัตโนมัติ Automated Storage and Retrieval System-MIniload article
Automatic Guided Vehicle(AGV) article
Sorting Transfer Vehicle (STV) articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล