ReadyPlanet.com
ตู้เลื่อนเอนกประสงค์ Mobile Cabinet
ตู้เลื่อนเอนกประสงค์ Mobile Cabinet
  • ใช้เก็บเอกสาร, แฟ้มเอกสาร, ม้วนเทป, วัสดุเครื่องเขียนในสำนักงาน ฯลฯ
  • ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บลงได้มากกว่า 50%
  • สะดวกในการใช้งาน ด้วยระบบพวงมาลัยช่วยผ่อนแรงในการเลื่อน
  • มีระบบกุญแจล็อค เพื่อความปลอดภัยของเอกสาร

PICK FLOW,CATON FLOW PICK FLOW,CATON FLOWชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดชั้นจัดเก็บสินค้า Racking Systems

ซีเลคทีฟ แร็ค Selective Racking System article
ไดร์ฟอินแร็ค,Drive In Racking System
Double Deep Racking System
Rack Supported Building
Push Back Racking System article
Mobile Racking System article
Pallet Flow Racking System
Medium Racking System
Mezzanine Floor Systems
Multi-Tier Shelf
Pick Flow,Caton Flow article
Slide Racking System
Cantilever Racking Systemแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล