ReadyPlanet.com

 เนื่องจากราชกิจจานุกเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ว่าด้วยการปิดกั้นการจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ และถนนแจ้งวัฒนะ ในเขตจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2560 ด้วยโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี จะเริ่มทำการก่อสร้าง โดยช่วงแรกจะทำการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคตามแผนงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 นั้น

 

กรณีดังกล่าว ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรเป็นการวางกรอบเวลาตามข้อกำหนดจราจรที่ต้องออกให้ครอบคลุมระยะเวลาการทำงาน ซึ่งขอเรียนทุกท่านได้ทราบว่า ขณะนี้ยังไม่มีการปิดผิวจราจรแต่อย่างใด ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ ทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู จะทำการประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนเข้าพื้นที่ดำเนินงาน

ขอขอบคุณ : Page:รถไฟฟ้าสายสีชมพู /มติชนออนไลน์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

 

 

 

https://goo.gl/EUvXP3

 

 

 

 

  • แจ้งเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานเข็มทดสอบ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย –มีนบุรี บริเวณถนนติวานนท์ ตั้งแต่คลองบางตลาดถึงกรมชลประทาน และถนนรามอินทรา บริเวณตรงข้ามสถานีตำรวจทางหลวง 2 กองบังคับการ 8 (ใกล้ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอซ์แลนด์) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึง 15 มีนาคม 2561
  • https://www.facebook.com/CRSTECONPINKLINE/
  • แจ้งเบี่ยงช่องทางเดินรถ


06-02-2018 เข้าพื้นที่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการเตรียมงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
26-01-2561 ช่วงนี้การเตรียมงานรื้อย้ายต้นไม้ เริ่มดำเนินการบนถนนรามอินทรา
25-01-2018 อัพเดทความเคลื่อนไหวรถไฟฟ้าสีชมพู article
หน้า 1/1
1
[Go to top]