ReadyPlanet.com
palletizing Robot article

Palletizing Robot

 Manual case picking by operator

ในการดำเนินการแบบ Manual แบบเดิมๆ โดยที่พนักงานเลือกแต่ละกรณีเพื่อเคลื่อนย้ายสต็อคเพื่อการขนส่ง

การลดต้นทุนแรงงานและความผิดพลาดในการเลือกหยิบสินค้า เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขที่จำเป็นที่สำคัญAutomated case picking by robot

 

หุ่นยนต์ ทำงานโดยมีระบบกล้องจับภาพ ซึ่งจะช่วยให้สามารถถ่ายโอนแต่ละครั้งได้อย่างถูกต้องิ จากพาเลทไปยังสายพานลำเลียง

 

หุ่นยนต์สามารถทำงานได้ถึง 600 ครั้งต่อชั่วโมงทำให้สามารถทดแทนคนงานได้ 3 คนและลดข้อผิดพลาดในการหยิบสินค้าได้อย่างมาก

 

 

 

 

 

 

 
Alec Knowledge Center For Free

คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า article
Queries(การเก็บข้อมูลเบื้องต้น)เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบ AS/RS WIP article
ศูนย์กระจายสินค้า Distribution Centre (DC)
วิธีลดค่าใช้จ่ายในคลังเก็บสินค้า
การใช้รถโฟร์คลิฟต์อย่างถูกวิธี
การวางผังคลังสินค้า Warehouse Layout Plan article
RFID Systemแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล